Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Övrig information

Begränsad framkomlighet

Byggarbetet kommer att påbörjas under våren 2017. I samband med arbetet kommer det uppstå tillfällen då trafiken under kortare perioder påverkas av arbetet, men vi kommer göra vårt bästa för att hålla vägen fri. 

Din fastighet får två kopplingspunkter

De nya ledningarna innebär att du får två serviser till din tomtgräns, vilket är de kopplingspunkter där du kan ansluta fastigheten till ledningarna. På vår hemsida roslagsvatten.se kan du läsa mer om hur anslutning till kommunalt VA går till. Där kan du också få en preliminär uppskattning av anläggningsavgiften.