Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Övrig information

Entreprenör och arbetstider

Entreprenör för exploateringsarbeten och ledningsarbeten är Birka Markbyggnad AB.

I huvudsak kommer arbetet att pågå vardagar 07-16, men även andra tider kan förekomma.

Sprängningar i större omfattning kommer att pågå fram till sommaren 2018, därefter kommer sprängningar ske i mindre omfattningfram till april 2019.

Krossning av berg kommer att påbörjas vecka 11 och beräknas pågå fram till hösten/vintern 2018.

Störningar i trafiken

Vi kommer att lägga om/anordna provisoriska vägar så att access till återvinningscentralen alltid är tillgänglig. Skyltning av/om provisorier kommer då att ske. Vid sprängning stängs all trafik av under kortare perioder.