Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Projekthistorik

Här finns tidigare information som vi har haft på hemsidan. 

En upphandling pågår nu för att ordna VA-utbyggnaden kring Nolsjö. Planen är att markarbeten fortsätter i etapp 2 innan årsskiftet 2016/2017. När etapp 2 avslutats fortsätter arbetet i Nolsjövägen och vidare upp mot Nolsjö.

Anslutning av fastigheter beräknas ske 2017 i etapp 2 och 2017-2018 i etapp 3.

Etappindelningen framgår av kartan nedan:


 

Våren 2015 har en överföringsledning för dricksvatten dragits fram till exploateringsområdet Ljusterö Skärgårdsby. (Etapp 1)

Våren 2016 har överföringsledningar byggts fram till Ljusterö skola och Mellansjö reningsverk. (Etapp 2)

Våren/sommaren 2016 har vatten- och avloppsledningar samt en pumpstation byggts i första delen av Nolsjövägen. (Etapp 2)

Hösten 2016 bygger Ljusterö Skärgårdsby vatten och avloppsledningar fram till Ljusterö torg. (Etapp 4)

Hösten 2016 bygger Roslagsvatten ledningar mellan Ljusterö torg och Nolsjövägen. (Etapp 2)

Kring årsskiftet 2016/2017 påbörjas ledningsförläggning vidare mot Nolsjö. Anslutning beräknas ske 2017-2018. När grävarbetet pågår längs Nolsjövägen kommer en passage vid schakten att hållas öppen för att bilar ska kunna passera.  (Etapp 3)


VA-försörjningen närmar sig nu Nolsjö med omnejd. Under hösten har etapp 1, en överföringsledning för dricksvatten, dragits fram till exploateringsområdet Ljusterö skärgårdsby. Ljusterö skärgårdsby kommer att bygga ut vatten och avloppsledningar inom sitt område fram mot Ljusterö torg.

Vad innebär detta projekt och vad ingår i det?

Etapp 2, med ledningar från Ljusterö torg till Nolsjö och Mellansjö avloppsreningsverk, kommer att byggas ut första halvåret 2016. Arbeten omkring Ljusterö skola har nu påbörjats. När grävarbetet pågår längs Nolsjövägen kommer en passage vid schakten hållas öppen för att bilar ska kunna passera.

Etapp 3 med ledningsarbetet och anslutning av fastigheter i Nolsjö påbörjas i mitten av 2016 och förväntas ta c:a 1 år att bygga. Anslutning till VA-anläggningen i Nolsjö kommer att ske 2016-2017.