Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Så här går det till

Om du vill ansluta dig till Roslagsvattens kommunala vatten- och avloppsledningar och din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du anmäla detta till oss genom att skicka in en VA-anmälan. Du hittar blanketten för VA-anmälan under fliken "blanketter" i menyn.

Om din fastighet ingår i en samfällighet som har byggt och bekostat ett internt VA-nät som är inkopplat till Roslagsvattens ledningsnät, ska du kontakta VA-samfälligheten om du vill ansluta din fastighet. Samfälligheten ger dig information om kostnader och hur du går vidare för att ansluta dig. 

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett område där kommunen beslutat att försörjning av dricksvatten samt hantering av avloppsvatten och dagvatten har ordnats eller ska ordnas.

Kommunen fastställer verksamhetsområdet med dess gränser där det tydligt framgår vilka fastigheter som ingår. Ett verksamhetsområde kan begränsas till att gälla för bara en eller vissa vattentjänster. Exempelvis kan kommunen säga att ett verksamhetsområde endast ska gälla spillvatten. VA-huvudmannen är då endast skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.

Om du är osäker på om just din fastighet ingår i verksamhetsområde för VA, är du välkommen att kontakta vår kundservice.