Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Skärgården (ej Ljusterö)

Denna information gäller alla öar som inte har färje- eller broförbindelse. Renhållningsavgiften för hushållsavfallet i skärgården består av en fast grundavgift samt en rörlig avgift för insamling och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften för dig med fastighet i skärgården täcker hämtning och hantering av det brännbara avfallet. Avfallet hämtas i säck eller i gemensamma avfallsbehållare, exempelvis gemensamma containrar. 

Det här ingår i grundavgiften

Tillgång till flytande återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall m.m. Se schema här

Tillgång till miljöstationer och Samlare på fastlandet.

Tillgång till Brännbackens återvinningscentral på fastlandet.

Administration, kundservice och fakturering, driftstillsyn samt planering och utveckling.

Tilläggstjänster

Utöver basutbudet finns det ett antal olika tilläggstjänster som du kan beställa. Exempel på tilläggstjänster:

Hämtning av latrin
Tillfällig container (10 m³) för grovavfall
Budning av grovavfall, elavfall och farligt avfall