Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Tekniska anvisningar

Här hittar du dokument och instruktioner inför anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Monteringsbeskrivning Skandinavisk kommunalteknik, LPS 2000

Monteringsanvisning LPS 2000.pdf

Monterings- och installationsbeskrivningar Xylem

Installation och skötsel compit 900 pumpstation.pdf

Installations och drifthandbok DXG system.pdf

Installations och underhallsmanual DXG styrenhet.pdf

Provtryckning

Roslagsvatten ställer krav på provtryckning som görs av entreprenör/byggare. Provtryckning skall ske av auktoriserad provtryckare. Se nedan vilka krav vi ställer.

Beskrivning av provtryckningen där följande framgår:

Fastighetsbeteckning och gatuadress

Vad är provtryckt, från var till var?

Vilket material?

Tryckklass

Diameter

Längd

Startvärde och stoppvärde avseende tid och tryck/ cm2

Tekniska beskrivningar

I entreprenader jobbar Roslagsvatten utefter framtagna regler, dessa finns samlade i vår tekniska handbok.

Teknisk handbok, teknisk beskrivning.pdf

Teknisk handbok projekteringsanvisning.pdf 

Fettavskiljare

Om du startar en verksamhet som livsmedelsverksamhet så måste du installera en fettavslijare.