Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Tjänster

Vi erbjuder ett antal olika tjänster när det gäller att hämta slam från din avloppsanläggning. Vill du beställa en tömning utöver dina schemalagda tömningar, är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice. 

SMS-avisering

Du kan få en SMS-avisering två veckor innan det att slamtömningperioden för ditt område sätter igång. Anmäl dig till vår SMS-avisering genom att lämna kundnummer och telefonnummer till vår kundservice. 

Ekonomitömning

Ekonomitömningarna är de obligatoriska slamtömningar som beslutats av kommunens Miljö- och hälskoskyddsnämnd.

Tömningen sker under en tvåveckors-period, som meddelas i förväg av Roslagsvatten (om du har anmält dig till SMS-aviseringen). Som mest kan du ha två ekonomitömningar per år.

Avtalad tömning

Om du behöver fler tömningar utöver ekonomitömningarna går det bra att lägga till fler tillfällen, så kallad "avtalad tömning".

Budad tömning

Om du skulle behöva någon extra, enstaka tömning så är du välkommen att beställa den. Tömningen utförs inom 7 arbetsdagar på fastlandet och inom 14 arbetsdagar i skärgården.

Akuttömning

Om du behöver en slamtömning snabbt, så kan du beställa en "akuttömning". Den utförs då inom 24 timmar.

Vill du beställa en tömning utöver dina schemalagda tömningar, är du alltid välkommen att kontakta Roslagsvattens kundservice. Kostnaden för våra olika tjänster kan du hitta i den fastställda slamtaxan för respektive kommun.