Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Tomtens planering

Tomtens planering påverkar hur dagvattnet rinner.

För att undvika översvämningar på grund av att regn eller smältande snö rinner in i huset via källartrappan eller garagenedfarten, finns det några saker du kan tänka på när du planerar din tomt:

  • Valla in garagenedfart och källartrappan.
  • Bygg tak över källartrappan.
  • Se till att regn och smältande snö leds bort från huset.
  • Se till att marklutningen från huset följer rekommenderade 15 cm på 3 m.

Tänk på att du inte ska öka risken för översvämning för din granne genom avledning av dagvatten från din tomt. Ta hand om din dagvatten på egen tomt så långt som möjligt och sedan led den av till allmän dagvattennät, om sådan finns där du bor.