Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag

Utbyggnad av VA i Linanäs

Under 2017 kommer vi att bygga ut kommunala ledningar för dricksvatten och avloppsvatten till fastigheter längs Blomstervägen, Skärvägen och delar av Linanäsvägen på Ljusterö. 

Detta gör vi för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning, samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer. Arbetet är än så länge i ett tidigt skede men vår förhoppning är att ledningarna ska vara färdiga till årsskiftet 2017/2018.