Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Utbyggnad av VA i Linanäs

Under 2018 kommer vi att bygga ut kommunala ledningar för dricksvatten och avloppsvatten till fastigheter längs Blomstervägen, Skärvägen och delar av Linanäsvägen på Ljusterö. 

Detta gör vi för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning, samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer. Arbetet är än så länge i ett tidigt skede men vår förhoppning är att ledningarna ska vara färdiga till årsskiftet 2019.


Uppdatering 2017-11-20

Projektet har skjutits framåt ett år. Byggstart kommer att påbörjas hösten 2018. Detta beror på avtal med Trafikverket och avtalsskrivning med markägare.