Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag

VA-utbyggnad Nolsjö, Ljusterö med omnejd

Uppdatering 2018-12-20

VA-utbyggnaden i Skogsvägen, Sundsbacken och Kyrksjövägen är avslutad. Det innebär att hela VA-utbyggnaden i Nolsjö nu är klar. Samtliga fastigheter har nu möjlighet att ansluta sig. Vi tackar boende i området för ett bra arbetsklimat och gläds åt att ni nu kan njuta av vårt goda vatten och att vi får ta hand om ert avlopp.

Tack för ert tålamod under den här tiden!

Uppdatering 2018-08-13

  • VA-utbyggnaden är nu klar i Nolsjövägen, Björkbackevägen, Tunnbergsvägen och Sillingevägen och fastigheterna längs de vägarna kan nu ansluta sig.
  • VA-arbetet pågår  för fullt i Skogsvägen och Sundsbacken. Därefter avslutas arbetet med Kyrksjövägen. Dessa fastigheter beräknas kunna ansluta under kvartal 4 2018.

Uppdatering 2017-10-17

Arbetet närmar sig nu sista etappen av Nolsjövägen. Fastigheter längs Nolsjövägen beräknas kunna ansluta sig mot slutet av året. Arbetet fortsätter därefter i Björkbackevägen och i Sillingevägen. Vi följer vår plan med att kunna ansluta fastigheter i Nolsjö etappvis 2017-2018.

För att underlätta framkomligheten kommer trafik att ledas om i området. Vänligen följ aktuell skyltning.

FIN kommer att sektionera och stänga ner sin vakuumanläggning i etapper under byggnationen. Som komplement till enskilda lösningar kommer två bajamajor att ställas ut vid Sillingevägen under byggnationen. FIN:s vattennät kommer att vara i drift under tiden som Roslagsvatten bygger ut ledningsnätet.”


Under slutet av 2016 fortsätter utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar mellan Ljusterö torg och Nolsjövägen. Därefter fortsätter arbetet med att borra en ledning bort mot Ljusterö kyrka. När dessa överföringsledningar är klara fortsätter VA-utbyggnaden upp mot Nolsjö. Vår plan är att fastigheter i Nolsjö ska kunna anslutas i etapper 2017-2018.

En upphandling pågår nu för att ordna VA-utbyggnaden kring Nolsjö. Planen är att markarbeten fortsätter i etapp 2 innan årsskiftet 2016/2017. När etapp 2 avslutats fortsätter arbetet i Nolsjövägen och vidare upp mot Nolsjö.

Anslutning av fastigheter beräknas ske 2017 i etapp 2 och 2017-2018 i etapp 3.

Etappindelningen framgår av kartan nedan:

 

Våren 2015 har en överföringsledning för dricksvatten dragits fram till exploateringsområdet Ljusterö Skärgårdsby. (Etapp 1)

Våren 2016 har överföringsledningar byggts fram till Ljusterö skola och Mellansjö reningsverk. (Etapp 2)

Våren/sommaren 2016 har vatten- och avloppsledningar samt en pumpstation byggts i första delen av Nolsjövägen. (Etapp 2)

Hösten 2016 bygger Ljusterö Skärgårdsby vatten och avloppsledningar fram till Ljusterö torg. (Etapp 4)

Hösten 2016 bygger Roslagsvatten ledningar mellan Ljusterö torg och Nolsjövägen. (Etapp 2)

Kring årsskiftet 2016/2017 påbörjas ledningsförläggning vidare mot Nolsjö. Anslutning beräknas ske 2017-2018. När grävarbetet pågår längs Nolsjövägen kommer en passage vid schakten att hållas öppen för att bilar ska kunna passera.  (Etapp 3)


VA-försörjningen närmar sig nu Nolsjö med omnejd. Under hösten har etapp 1, en överföringsledning för dricksvatten, dragits fram till exploateringsområdet Ljusterö skärgårdsby. Ljusterö skärgårdsby kommer att bygga ut vatten och avloppsledningar inom sitt område fram mot Ljusterö torg.

Vad innebär detta projekt och vad ingår i det?

Etapp 2, med ledningar från Ljusterö torg till Nolsjö och Mellansjö avloppsreningsverk, kommer att byggas ut första halvåret 2016. Arbeten omkring Ljusterö skola har nu påbörjats. När grävarbetet pågår längs Nolsjövägen kommer en passage vid schakten hållas öppen för att bilar ska kunna passera.

Etapp 3 med ledningsarbetet och anslutning av fastigheter i Nolsjö påbörjas i mitten av 2016 och förväntas ta c:a 1 år att bygga. Anslutning till VA-anläggningen i Nolsjö kommer att ske 2016-2017. 

Senast uppdaterad
2018-12-20