Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag

Valsjöskogen omvandlingsområde Kvarnen

Genomtänkt VA-utbyggnad med kapacitet för förtätning samt minskad föroreningsbelastning till Valsjön.

Roslagsvatten har fått i uppdrag att förse boende inom ett område som har hög permanentningsgrad med allmän VA-anslutning. Under hösten  bygger vi ledningar för vatten och avlopp i Valsjövägen,  Åvägen, Malmskogsvägen och Kvarnstugebacken.