Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag Stängt

Valsjöskogen, överföringsledning

För att förse den nya exploateringen i Valsjöskogen med kommunalt vatten och avlopp bygger vi överföringsledningar för vatten och avlopp samt en pumpstation.

I samband med ledningsdragningen kommer 10 befintliga fastigheter längst Malmskogsvägen samt Kvarnstugebacken anslutas till kommunalt VA.