Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Vanliga frågor

Om du ska flytta behöver du anmäla att fastigheten byter ägare. Du hittar en blankett för ägarbyte här på hemsidan under rubriken "blanketter" i menyn. Du kan även beställa blanketten under Mina sidor. 

Om du har en vattenmätare ska den läsas av på flyttdagen och meddelas Roslagsvatten via blanketten. Den nya ägaren behöver inte lämna några fler uppgifter men det är bra att kontrollera första fakturan så att avläsning och personuppgifter stämmer.

För att kunna debitera dig en så korrekt avgift som möjligt ber vi dig att gå in minst en gång varje år och lämna din avläsning på mina sidor. Du loggar enkelt in med ditt BankID. Om vi inte fått in din avläsning så skickar vi dig en blankett som vi vill att du fyller i. Det går också bra att ringa eller maila till vår kundservice för att lämna din avläsning.

Läser du av löpande kan en onormal förbrukning upptäckas tidigt.

För att få bort missfärgat vatten spolar du kallvatten i kranarna hemma (kök, badrum, tvättstuga etc.) tills vattnet blivirt ofärgat. Om problemet kvarstår efter 15 minuters spolningber vi dig kontakta vår kundservice.

Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Orsaken kan vara avstängningar eller arbeten på ledningsnätet. "Vitt" vatten beror på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet. Luftbubblorna försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

Roslagsvatten ansvarar för vatten- och avloppsledningar fram till tomtgräns. Ledningar på fastigheten och i huset ansvarar fastighetsägaren för och Roslagsvatten har inga kartor över dessa ledningar. Vill du ha en karta över förbindelsepunktens läge vid tomtgränsen, så är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Det kan bero på ofarliga utfällningar av kalk. Kalkavlagringar går att få bort med hjälp av någon mild syra (ättiksyra eller citronsyra) som får lösa upp kalken. Spola av och torka så ska dina fläckar vara borta.

Hur kallt vattnet är när den kommer till din kran är svårt att svara på. Ut från vattenverket får vattnet maximalt vara + 20 grader men så varmt är det dock inte i normalfallet. Det finns inga krav på temperaturen på det vatten som når till dig som kund, utan det får den temperatur som omgivande mark har. Vattenledningarna ska ligga på frostfritt djup så det kan vara kallt men inte under noll. På sommaren stiger ofta temperturen något jämfört med vinterhalvåret. Temperaturen påverkas också av ledningarna inne på den egna fastigheten och i byggnaden.

Ja, vi använder en sms-tjänst för att informera om planerade eller akuta vattenavstängningar/driftstörningar. Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon med viktig information från oss.

Läs mer och kontrollera ditt mobilnummer här

Lägenhetsavgiften finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare.

Avgiften är ett mått på nyttan fastigheten har av tillgång till vatten och avlopp. Alla villor som har tillgång till kommunalt vatten och avlopp betalar en lägenhetsavgift oavsett storleken på villan.

För ett hyreshus med exempelvis sju lägenheter betalar man sju lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, som exempelvis kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en lägenhet.

Det finns två avgifter för dagvatten. "Dagvatten Fastighet" och "Dagvatten Gata". För avgiften Dagvatten Fastighet betalar endast de fastigheter som har anslutit stuprörs- och eller dräneringsbrunnar till Roslagsvattens ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

Dagvatten Gata är en avgift för fastigheter som finns i ett område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till ledningsnätet. Ligger din fastighet i ett område där det saknas dagvattensystem har du ingen extra avgift.

Mellan vecka 26 - 35 hämtas soporna varje vecka på fastlandet. Dina sopor kommer att hämtas varje vecka på din hämtningsdag.

För att hitta störningsinformation i din kommun väljer du kommun högst upp i menyn, och sedan klickar du på fliken "Störningsinformation" i menyn.

Tar dina papperspåsar slut kan du hämta fler på Ica Kvantum, Ica Favoriten, Coop Extra och Willys. Även hos Roslagsvattens reception på Sågvägen 2, eller på Brännbackens återvinningscentral finns det påsar att hämta.

Nej, vi tillåter inte kapning av LTA-stationen. 

För att dra in vatten och avlopp till ett attefallshus skickar du in en VA-anmälan till oss. Du hittar den under fliken "Blanketter" i menyn.

Vattenledningen ska dras efter befintlig vattenmätare. Om inte vattnet kan mätas fakturerar vi enligt en schablon-taxa. Vi tar även ut en anläggningsavgift om komplementsbostaden uppfyller de krav som ställs med WC, dusch och mindre pentry, enligt va-taxan.

När en spillvattenledning är trycksatt behövs det en pump som pumpar ut spillvattnet från en fastighet till spillvattenledningen. En LTA-station är just en sådan pump. Pumpen ingår i VA-anläggningen där vi har byggt med tryckspillsledningar. 

Vi tvingar ingen till att koppla fastigheten till förbindelsepunkten, däremot är du som fastighetsägare skyldig att betala för framdragen förbindelsepunkt även om du inte kopplar fastigheten till den. Däremot kan kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet göra det om de anser att det är nödvändigt.

Du skickar in en VA-anmälan till oss där du kryssat för att byggvatten önskas. Vi kommer då att kontakta er för att sätta på vattnet. Ni betalar enligt den aktuella brukningstaxan för byggvatten. 

VA-anmälan hittar du under fliken "Blanketter" i menyn.

Om du vill koppla din fastighet till VA-nätet behöver du skicka en servisanmälan till oss så att vi kan ta ställning till om det är möjligt. Du hittar blanketten under fliken "blanketter".

Avgiften styrs av den aktuella VA-taxan som är beslutad av kommunfullmäktige i din kommun. Hur stor anläggningsavgiften blir baseras på flera parametrar, så som tomtytans storlek och vilka tjänster som kan kopplas på. Du är välkommen att kontakta vår kundservice om du vill ha en uppskattning på hur mycket en anslutning skulle kosta för din fastighet.

Om du vill ändra ditt abonnemang för sophämtning är du välkommen att kontakta vår kundservice.

De flesta fakturor skickas ut kvartalsvis. Detta sker i mars, juni, september och december. 

På Mina sidor här på vår hemsida kan du se när din fastighet har slamtömning. 

Du behöver inte oroa dig om det finns vätska kvar i brunnen trots att den ska ha blivit tömd. Innan brunnen är tömd finns det oftast en slamkaka på toppen. Det är den slamkakan som vår entreprenör tar bort och kvar i brunnen finns vätska. Vätskan kan innehålla vissa slamrester vilket är helt normalt. 

Ja det går bra, men du måste samtidigt boka in en ny tömning för innevarande år, eftersom det är obligatoriskt att tömma sin anläggning enligt det intervall som kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet har beslutat. Det tillkommer en budkostnad när du väljer att omboka din tid.

Om din soptunna har gått sönder är du välkommen att kontakta vår kundservice. De meddelar då entreprenören att soptunnan behöver bytas ut eller repareras.

Du kan ställa ut en extra säck vid ditt sopkärl inför kommande tömning. Detta behöver du inte föranmäla till vår kundservice, men se till att det är tydligt att påsen innehåller avfall som ska slängas. Du som har fastighet på fastlandet kan också beställa en extra tömning av ditt avfallskärl, vilket innebär att entreprenören kommer inom 24 timmar och tömmer. Kontakta vår kundservice för beställning. Kostnad för extra säck är 40 kr/styck.

På Mina sidor här på vår hemsida kan du se vilken dag sopbilen kommer till dig.

 • Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie
 • Cigarettfimpar, snus eller aska
 • Blöjor, bindor eller våtservetter
 • Damm, dammsugarpåsar
 • Vinkorkar, kapsyler och matförpackningar-/omslag
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Pizzakartonger
 • Kattsand eller spån från husdjur
 • Stearinljus
 • Textilier eller liknande material
 • Alla slags matrester, både råa och tillagade av t.ex. grönsaker, frukt, kött, fisk, fågel, ägg och mjöl.
 • Skal från frukt och grönsaker.
 • Pasta, nudlar och ris.
 • Bröd, kex, kakor och bullar.
 • Äggskal
 • Snittblommor och mindre krukväxter utan jord.
 • Hushållspapper, kaffefilter, tepåsar/teblad.

Det finns några bra tips för att förhindra lukt från matavfallstunnan. Här är några förslag:

 • Se till att avfallet är så torrt som möjligt innan det slängs i den bruna papperspåsen.
 • Spara inte på antalet tömningar under sommarhalvåret, utan töm tunnan ofta.
 • En tidning eller äggkartong i botten avtunnan absorberar fukt och kan förhindra lukt.
 • Undvik lukt från räkskal och fiskrens genom att skölja det i kallt vatten och linda in det i hushållspapper innan det läggs i matavfallspåsen eller lägg det i en påse i frysen innan det slängs i matavfallstunnan.
 • Låt tunnan stå så skuggigt som möjligt.
 • Spraya eller stryk på lite ättika på insidan och i botten av tunnan så håller du flugor och lukt borta.
 • Skölj ur tunnan med vatten regelbundet.

Eftersom vi i dagsläget vet för lite om hur avfallskvarnar påverkar ledningsnätet är det inte tillåtet att installera avfallskvarn i de kommuner där vi ansvarar för ledningsnätet.

Information om avfallskvarnar.pdf

Vill du fylla din pool kan du göra det med en vanlig trädgårdsslang. Vill du fylla din pool snabbt kan du kontakta en valfri entreprenör som arbetar med vattenleveranser via tankbil (ej Roslagsvatten). Vi har inte möjlighet att leverera vatten på annat sätt än via det normala ledningsnätet då stora uttag ur brandposter kan påverka vår vattenkvalitet negativt.

pH-värdet på ditt dricksvatten är 8,3.

Om vattentrycket är dåligt kan du börja med att kolla om vi har någon pågående störning i ditt område. I så fall ska störningsinformation finns under fliken "Störningsinformation" i menyn.

Kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i fastigheten. Om så är fallet kan det vara ett fel i våra ledningar som vi är omedvetna om, och då uppskattar vi om du kontaktar vår kundservice för att informera om problemet.

Hårdhetsgraden ligger mellan 5,5 och 6,5 dH (tyska hårdhetsgrader). Dosera tvätt- och diskmedel efter mjukt vatten på paketet. Du behöver normalt inte dosera salt i diskmaskinen.

För att ändra adressuppgifter på fakturan ber vi dig kontakta vår kundservice.

Ja. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion.

När det gäller indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger det rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det.  

Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Mer information om ROT-avdraget hittar du på www.skatteverket.se 

Javisst, du skriver bara under en medgivandeblankett för autogiro, som sedan skickas till oss.

Blanketten hittar du under fliken "blanketter".

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen. Mätaren är fylld med vatten, och om luftbubblor syns under glaset är det inte något fel.

För att kunna debitera dig en så korrekt avgift som möjligt ber vi dig att läsa av vattenmätaren regelbundet och lämna uppgifterna till oss på Mina sidor. Du loggar in på Mina sidor med ditt BankID. Om vi inte fått in din avläsning så skickar vi regelbundet ut en blankett som du kan fylla i. Det går också bra att ringa eller maila uppgifterna till vår kundservice.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning och den är baserad på din föregående årsförbrukning. Om du under året har betalt mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på den faktura där den årliga avläsningen redovisas.

Läser du av löpande kan en onormal förbrukning upptäckas tidigt. 

Vårt vatten kommer från Norrvattens vattenverk Görvälnverket, som ligger i Mälaren.

Javisst! E-faktura/elektronisk faktura är ett snabbt, enkelt och säkert betalningssätt som du når genom din internetbank. 
Gör såhär: Logga in på din internetbank. Gå in på Anmälan - e-faktura / Anmälan elektronisk faktura. Sök och välj det bolag som finns i just din kommun (vi heter nämligen lite olika beroende på vilken kommun du bor i).  

Roslagsvatten/ekerövatten AB
Roslagsvatten/knivstavatten AB
Roslagsvatten/vallentunavatten AB
Roslagsvatten/vaxholmsvatten AB
Roslagsvatten/österåkersvatten AB
Roslagsvatten/Danderyds kommun
Roslagsvatten/Täby kommun

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta din bank eller vår kundservice.

Det viktigaste är att hålla avfallet så torrt som möjligt. Här är några tips:

 • Låt överflödig vätska rinna av matavfallet innan du lägger det i påsen.
 • Använt hushållspapper kan med fördel läggas bland matavfallet, det suger upp fukt.
 • Se till att påsen är ordenligt försluten. Matrester som ligger löst i kärlet riskerar att frysa fast.
 • Använd dubbla papperspåsar.
 • Har påsarna redan frusit fast? Försök få loss dem inför tömningsdagen genom att exempelvis skaka om kärlet eller slå en sopkvast mot sidorna på kärlet.

Hittar du inte svar på din fråga?