Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Vatten och avlopp

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden.

Avgifter och priser

Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell

Pris (kr/år)

2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus

3 561

2,5 m3/h i övriga fastigheter

11 795

6 m3/h

32 637

10 m3/h

72 713

15 m3/h

133 105

40 m3/h

264 988

60 m3/h

429 797

Dagvattenavgift

Dagvattenavgift

Pris

1- och 2-bostadshus, fast schablon

727

0- 10 000 m2

1,44 kr/m2

10 000- 50 000 m2

0,96 kr/m2

50 000 m2 -

0,40 kr/m2

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgift

Pris/m³

Både vatten och spillvatten

42

Enbart vatten

16,80

Enbart spillvatten

25,20

Exempel

En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 3 561 kr, dagvattenavgift 727 kr och
förbrukningsavgift (150 x 42) 6 300 kr.
Totalt 10 588 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.
Läs mer om anläggningsavgifterna här