Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Vatten och avlopp

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden.

Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominellPris (kr/år)
2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus3 140
2,5 m3/h i övriga fastigheter10 402
6 m3/h28 780
10 m3/h64 121
15 m3/h99 740
40 m3/h233 675
60 m3/h379 010
DagvattenavgiftPris
1- och 2-bostadshus, fast schablon641,35 kr/år
0- 10 000 m21,27 kr/m2
10 000- 50 000 m20,85 kr/m2
50 000 m2 -0,35 kr/m2
FörbrukningsavgiftPris/m³
Både vatten och spillvatten37,05
Enbart vatten14,82
Enbart spillvatten22,23

Exempel

En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 3 140 kr, dagvattenavgift 641,35 kr och förbrukningsavgift 
(150 x 37,05) 5 557,50 kr.
Totalt 9 338,85 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.
Läs mer om anläggningsavgifterna här