Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Vatten och avlopp

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna med ett slutresultat på plus/minus noll över tiden.

Avgifter och priser

Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell

Pris (kr/år)

2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus

3 297

2,5 m3/h i övriga fastigheter

10 922

6 m3/h

30 219

10 m3/h

67 327

15 m3/h

104 727

40 m3/h

245 359

60 m3/h

379 960

Dagvattenavgift

Dagvattenavgift

Pris

1- och 2-bostadshus, fast schablon

673,42 kr/år

0- 10 000 m2

1,33 kr/m2

10 000- 50 000 m2

0,89 kr/m2

50 000 m2 -

0,37 kr/m2

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgift

Pris/m³

Både vatten och spillvatten

38,90

Enbart vatten

15,56

Enbart spillvatten

23,34

Exempel

En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 3 297 kr, dagvattenavgift 673,42 kr och förbrukningsavgift 
(150 x 38,90) 5 835 kr.
Totalt 9 805,42 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.
Läs mer om anläggningsavgifterna här