Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag

Vattnets ursprung

Vårt vatten kommer från Mälaren och bearbetas till ett av Sveriges bästa dricksvatten.

Större delen av vårt drickvatten renas på Görvälnverket. Mälaren är idag vattentäkt för ca 2 miljoner människor. Östra Mälaren har fått ett utökat vattenskydd. Från kommungränsen ansvarar varje kommun för sina egna anläggningar och därmed för distributionen av dricksvatten ut till dig som som är kund.

Abonnenter på Ekerö får sitt vatten från Vattenverket i Norsborg. Råvattnet kommer från Mälaren och renas i flera steg i Norsborgs vattenverk. Reningsprocessen tar cirka 12 timmar innan vattnet pumpas vidare ut på ledningsnätet. Läs gärna mer på Stockholm vattens hemsida!

Det finns också ett litet vattenverk i Lagga, Knivsta kommun som vi hämtar vatten från. I Österåkers kommun finns ett par mindre kommunala vattenverk i anslutning till förskolor och skolor utanför tätbebyggda områden. Ledningsnätet byggs hela tiden ut och nya områden ansluts. Människor flyttar in och vattnet flyttar med!