ÖVAR

Styrelsemedlemmar och lekmannarevisorer utsedda av respektive kommun

Österåkers kommun

Michaela Fletcher, ordförande

Kent Gullberg, ledamot

Hans Hellberg, ledamot

Richard Sundberg, suppleant

 

Jan Winberg, lekmannarevisor

Bertil Olin, lekmannarevisorssuppleant


Vaxholms kommun

Kristina Runhem, ledamot

Fredrik Ardefors, ledamot

Bengt Sandell, suppleant

 

Anders Haglund, lekmannarevisor
Ingemar Visteus, lekmannarevisorssuppleant

 

Revisionsbolag                     
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    
Niclas Bergenmo, Huvudansvarig revisor

Dela sidan via e-post