Översvämning

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att skydda dig själv och din egendom vid kraftiga skyfall och minska risken för översvämning i ditt hus och på din tomt.

Anmäl först till ditt försäkringsbolag och hör sedan av dig till oss

Om du drabbas av översvämning ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag för att få hjälp med saneringsåtgärder och skadereglering. Det är bra att du vid översvämning också kontaktar oss på Roslagsvatten. Genom att vi får vetskap om översvämningen kan vi samla information om hur det har gått till. Detta ökar vår kunskap om ledningsnätets funktion och kondition och är nödvändigt för att kunna genomföra skyddande och förebyggande åtgärder. Först när man kan bedöma orsaken till översvämningen går det att lösa frågan om vem som bär ansvaret.

Förebygga källaröversvämning

Det går inte att helt skydda sig mot att drabbas av översvämning. Om du vet med dig att du bor i ett område som ibland drabbas av översvämningar kan du förebygga genom att:

 • Kontrollera att golvbrunnar som kan stängas av är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
 • Förse golvbrunnar som inte kan stängas av med tätande anslutningar.
 • Kontrollera att regnvatten leds från byggnaden.
 • Valla in nedfart till garage och andra utrymmen.
 • Kontrollera att intern avloppspump fungerar.
 • Flytta bort föremål som är värdefulla och känsliga för fukt från källaren.

Om du drabbats av en översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten, undvik att vada runt i vattnet då det kan finnas risk för bakterier.
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl källaröversvämning till Roslagsvatten.

Här kan du läsa mer om vad du ska göra om du drabbas av en vattenskada.