Pandemin påverkar Kundservice

Roslagsvatten påverkas av pandemin, som så många andra.

Vi har i nuläget hög sjukfrånvaro inom Kundservice och sjukdomsfall inom bolaget som helhet. Vi säkerställer och prioriterar i vår verksamhet. Det innebär tyvärr att du kan få vänta länge när du kontaktar Kundservice. Du kan försöka kontakta oss via vårt e-formulär.

Eller se om du kan få svar på din fråga bland de vanligaste frågorna och svaren genom att klicka här.

 

Vi beklagar eventuella olägenheter.