Protokoll från styrelsemöten

Här hittar du protokoll från våra ägarkommuners styrelsemöten.

ÖVAR är ett gemensamt dotterbolag som samägs av Österåkersvatten och Vaxholmsvatten. Bolaget ska äga och driva det nya reningsverket som byggs i Margretelund i Österåkers kommun.