Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

REVAQ

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Revaq-certifiering ska säkra: 

  • fortlöpande ytterligare förbättring av kvaliteten på det avloppsvatten som kommer till reningsverken och därmed på växtnäringen från slammet 
  • att alla aktörer erbjuds en öppen och transparent information om hur slammet producerats och om dess sammansättning 
  • att växtnäring från avloppsfraktioner produceras på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav.

REVAQ certifikat för Ekebyhovs reningsverk på Ekerö:  REVAQ certifikat Ekebyhov reningsverk.pdf

REVAQ certifikat för Knivsta reningsverk:  REVAQ certifikat Knivsta reningsverk.pdf