Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Roslagsvattens nya satsning… insektshotell!

Roslagsvatten vill värna om det naturliga kretslopp som tjänat människan i miljoner år. Därför är det viktigt för oss att möjliggöra en sund och hållbar samhällsutveckling med minsta möjliga påverkan. Samtidigt påverkar vi oundvikligt vår miljö när vi till exempel behöver gräva för att lägga nya rör eller laga en vattenläcka. För att återgälda och hjälpa naturen vill vi på Roslagsvatten hjälpa naturens viktiga och hårt arbetande vilda bin genom att sätta upp bihotell i de kommuner som vi verkar i.

  • Vi har många pumpstationer i våra verksamhetsområden. Pumpstationerna är idealiska platser för bihotell eftersom de står lite undanskymt i kombination med att högt gräs och blommor växer runt omkring dem, säger Frida Österdahl, miljö- och kvalitetschef på Roslagsvatten.

20 stycken bihotell är nu fördelade i Vaxholm, Vallentuna, Knivsta, Ekerö och Österåker. Samtidigt har bivänliga blommor planterats runt pumpstationerna för att främja bin och övriga insekters etablering. Satsningen är en del av Roslagsvattens hållbarhetsarbete och förhoppningen är att fler bihotell kommer att sättas upp under nästa år.

  • Vi hoppas ju så klart på full beläggning på våra hotell inför hösten och vi kommer att åka runt för att säkerställa att våra gäster trivs bra och inte fryser om fötterna under vintern, fortsätter Frida.