Avgränsningssamråd enligt miljöbalken för kapacitetsökning av Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers kommun

Samrådet och att lämna synpunkter

Som en del av det avgränsningssamråd som ska ske enligt miljöbalken har berörd allmänhet och andra intressenter nu möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet. Särskilt berörda får utskick per post. 
 

Observera att samrådet är avslutat.

Samrådsunderlaget i pdf-format hittar du även på denna sida.

Önskar du ta del av samrådsunderlaget i pappersformat så vänligen kontakta Roslagsvattens kundservice på tel. 08 -540 835 00.

Vid andra frågor, kontakt Roslagsvatten:
Malin Lidbaum, avdelningen miljö- och kvalitet
e-post: samrad@roslagsvatten.se
08- 598 428 09 (kontorstid)