Avgränsningssamråd enligt miljöbalken för kapacitetsökning av Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers kommun

Samrådet och att lämna synpunkter

Som en del av det avgränsningssamråd som ska ske enligt miljöbalken har berörd allmänhet och andra intressenter nu möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet. Särskilt berörda får utskick per post. 
 

Samrådsunderlaget finns presenterat i samrådsportalen.
(samrad.sweco.se/margretelund). I samrådsportalen finns samrådsunderlaget även att tillgå i pdf-format.

Samrådsunderlaget i pdf-format hittar du även på denna sida.

Det är i vårt digitala formulär i samrådsportalen som du kan lämna dina synpunkter, senast den 9 oktober 2022.

 

 

Önskar du ta del av samrådsunderlaget i pappersformat så vänligen kontakta Roslagsvattens kundservice på tel. 08 -540 835 00.

Kontakt vid frågor om samrådet
Roslagsvatten äger avloppsreningsverket vid Margretelund och Sweco Sverige AB är ett konsultföretag som hjälper Roslagsvatten med samrådsprocessen och framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan. Vi ser gärna att informationen sprids till så många som möjligt och vi uppmuntrar ytterligare spridning till de som kan anses bli berörda på något vis. Ni är välkomna att höra av er till Sweco med era funderingar kring samrådet.

Upplysningar om samrådet lämnas av:
Mats Lindgren, Miljökonsult, Sweco Sverige AB
e-post: samradroslagsvatten@sweco.se
073-412 66 17 (kontorstid)

Vid andra frågor, kontakt Roslagsvatten:
Malin Lidbaum, avdelningen miljö- och kvalitet
e-post: samrad@roslagsvatten.se
08- 598 428 09 (kontorstid)