Självfall

I ett självfallsnät rinner spillvattnet till huvudstammen utan föregående pumpning. Det skiljer sig från ett system med LTA-pumpar som pumpar sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen.

Klicka på bilden för att förstora.