Skärgården

Du som har bostad i skärgården kan välja mellan flera abonnemang, se här nedan. Kontakta gärna kundservice så hjälper de dig till det abonnemang som passar just dina behov bäst.

Det här ingår i taxan

  • Tillgång till flytande återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall m.m.
  • Tillgång till en Återvinningscentral på fastlandet.
  • Administration, kundservice och fakturering, driftstillsyn samt planering och utveckling.
  • Återvinning av glas och tidningar.

Abonnemang

Permanentboende

Du som är permanentboende i skärgården (gäller öar utan väg- eller färjeförbindelse) kan välja att ha hämtning 13 eller 30 gånger per år. Vill du ha hämtning 13 gånger per år måste du kompostera ditt matavfall i en godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsenhet.

Fritidsboende

Du som är fritidsboende i skärgården (öar utan väg- eller färjeförbindelse) kan välja att ha hämtning 8 eller 17 gånger per år. Vill du ha hämtning 8 gånger per år måste du kompostera ditt matavfall i en godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsenhet.

Har du säckhämtning får varje säck, av arbetsmiljöskäl, väga max 15 kg. Har du mycket avfall så kan du skaffa dig ytterligare säckställ och abonnemang.

Tilläggstjänster

Utöver basutbudet finns det ett antal olika tilläggstjänster som du kan beställa. Exempel på tilläggstjänster:

  • Budning av kyl och vitvaror från fastland och öar med broförbindelse
  •  Budning av grovavfall från fastland och öar med broförbindelse

 

Schema för grovavfallshämtning publiceras våren 2022

 

Vår

Sommar/höst

Schema för grovavfallshämtning publiceras våren 2022

 

Vår

Sommar/höst