Släng dina sopor här

Vi återvinner och återanvänder nästan alla olika typer av avfall och sopor. Mycket kan få ett nytt liv, medans andra saker är miljöfarligt och måste tas om hand på rätt sätt. Vi har gjort det enkelt för dig att sortera ditt avfall. Det mesta kan lämnas på återvinningscentralen.

Du hittar länk till återvinningscentralens öppettider i menyn.

Bild
Bild på person som slänger metall på ÅVC