Sportkläder läcker silver

Missing media item.

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar. Det är oroväckande. Silvret sköljs ner i avloppsvattnet och utgör ett allvarligt hot mot såväl vattnets kretslopp som bottenlevande organismer i sjöar och hav.

Svenskt Vatten har låtit analysera så kallade luktfria sportkläder som behandlats med silver. Efter tio maskintvättar hade 31-90 procent av silvret i kläderna läckt ut. Antibakteriellt silver är giftigt och klassas som en biocid av EU. Silver toppar också Kemikalieinspektionens lista över farliga ämnen i miljön. Behandlade textilier är den största kända källan till silver till reningsverken.

Butiker som säljer kläder med biocider, alltså giftiga ämnen, är skyldiga enligt lag att märka plaggen tydligt. Genom att ställa frågor i butiker och välja bort kläder där märkning finns kan vi sätta press på producenterna.