Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag Stängt. Tillfällig ÅVC parkering vid Åtevinningsstation på Resarö, öppet 09.00-14.00.

Inspektion av avloppssystem på Resarö

  • Rapporterat: tors, 2017-02-09 09:51
  • Plats: Resarö
  • Status: Arbete avslutat
  • Kontakt: Martin Hammenstig

Uppdatering 24/2

Inspektionen av avloppsledningarna på Resarö kommer att fortsätta även under v 10.

Tack för visad förståelse


Under vecka 7 med start måndag 13/2 kommer B & B Högtrycksteknik att utföra kamerainspektion på Roslagsvattens avloppsledningar på Resarö.

Sträckorna som berörs av detta är Överbyvägen, Resarövägen, Ytterbystrandsvägen, Bygårdsvägen och Sjöviksvägen.

Roslagsvattens ledningar går i vissa delar av detta område över tomtmarker vilket innebär att personal från B & B kommer att behöva gå in på tomter för att öppna brunnslock. Det finns även risk att man suger bort vattnet från vattenlåsen när man spolar ledningarna inför denna kamerainspektion. Detta kan medföra lukt från avloppslendinngarna i din fastighet där det finns golvbrunnar. Fyll på vatten i golvbrunnarna om det behövs.

Tack för visad förståelse

Följ arbetet

2017-04-27 12:21
Arbete avslutat