Vaxholm

Inspektion av avloppssystem på Resarö

Rapporterat: Mon, 2021-04-12 16:04
Plats: Resarö
Status: Arbete avslutat

Uppdatering 24/2

Inspektionen av avloppsledningarna på Resarö kommer att fortsätta även under v 10.

Tack för visad förståelse


Under vecka 7 med start måndag 13/2 kommer B & B Högtrycksteknik att utföra kamerainspektion på Roslagsvattens avloppsledningar på Resarö.

Sträckorna som berörs av detta är Överbyvägen, Resarövägen, Ytterbystrandsvägen, Bygårdsvägen och Sjöviksvägen.

Roslagsvattens ledningar går i vissa delar av detta område över tomtmarker vilket innebär att personal från B & B kommer att behöva gå in på tomter för att öppna brunnslock. Det finns även risk att man suger bort vattnet från vattenlåsen när man spolar ledningarna inför denna kamerainspektion. Detta kan medföra lukt från avloppslendinngarna i din fastighet där det finns golvbrunnar. Fyll på vatten i golvbrunnarna om det behövs.

Tack för visad förståelse