Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eriksö ÅVC

Öppettider: Idag

Vattenläcka, Resarö

  • Rapporterat: fre, 2017-12-29 10:27
  • Plats: Västerskogsvägen/Överbyvägen
  • Status: Arbete avslutat
  • Kontakt:

16:00

Läckan är lagad och samtliga abonnenter ska nu ha vatten tillbaka.

Efter ett reparationsarbete kan missfärgat vatten uppstå, detta beror på rost lossnar från rörledningen. Vid missfärgat vatten, spola kallvatten i flera kranar, ca 30 minuter.

"Vitt vatten" beror på luft som kommit in i vattenledningen.

2017-12-30 kl 12:30

Arbetet pågår, tyvärr har vi ingen prognos för tillfället när drabbade kunder har sitt vatten åter.

Den läckande ledningen ligger djupt på en villatomt vilket försvårar schaktning och reparationsarbete.

Tack för visad förståelse!

 

19:00

Arbetet med att lokalisera vattenläckan inne på villatomterna försvåras av mörkrets infall.

Arbetet avbryts och återupptas imorgon lördag.

Vattnet kommer fortsatt vara avstängt, och tappstället finns fortfarande upprättat i korsningen Ytterbyvägen/Bygårdsvägen.

Vi ber om ursäkt för de eventuella problem detta ställer till med och hoppas på fortsatt visad förståelse! 

 

17:00

Arbetet med att lokalisera samt laga vattenläckan pågår fortfarande. Läckan är belägen inne på en villa tomt vilket försvårar arbetet.

Vi har förnärvarande ingen prognos för när vattnet beräknas vara åter, men vi arbetar givetvis för att få vattnet tillbaka så fort som möjligt.

 Tack för visad förståelse!

 

12:00

Läckan är identifierad och arbete med att åtgärda den är påbörjat. Vattnet är därmed avstängt.

Ca 15 fastigheter på Överbyvägen och Västerskogsvägen är drabbade.

Tappställe upprättat i korsningen Ytterbyvägen/Bygårdsvägen, medtag egna kärl.

Vi arbetar för att få vattnet tillbaka så fort som möjligt. Se till att alla kranar är stängda under ett eventuellt arbete.

Tack för visad förståelse!

10:00

Det har rapporterats in en misstänkt vattenläcka på Västerskogsvägen/Överbyvägen, Resarö. Tekniker är påväg till platsen för att felsöka.

I samband med ett eventuellt reparationsarbete behöver vi stänga av vattnet och berörda hushåll kommer helt eller delvis att vara utan vatten. Se till att tappa upp vatten för eget bruk. Tappställe kan komma att upprättas.

Vi arbetar för att få vattnet tillbaka så fort som möjligt. Se till att alla kranar är stängda under ett eventuellt arbete.

Tack för visad förståelse!

 

 

 

Efter arbetet

Efter ett arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner. Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Är vattnet "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet.


Följ arbetet

2018-08-02 09:59
Arbete avslutat