Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Provsvar visar på godkänt vatten, ingen kokning behövs

  • Rapporterat: fre, 2019-03-01 08:33
  • Plats: Knivsta
  • Status: Arbete avslutat
  • Kontakt:

Uppdatering 2019-03-10 kl. 14.45

Vi har nu fått tillbaka resultatet från laboratoriet och proverna visar att dricksvattnet är fritt från bakterier. Vi kan därför tryggt meddela att rekommendationen att koka vattnet hävs med omedelbar verkan.

Vi tacka alla Knivstabor för ert tålamod!

--------------------------------------------------------------

Uppdatering 2019-03-10 kl.11.00

Vi har dessvärre inga provresultat än, utan vi ber om ditt fortsatta tålamod. Anledningen till att det tar tid är för att det tar sin tid att få fram ett säkerställt resultat.

Med andra ord ber vi dig att fortsätta koka ditt vatten som används till mat och dryck tills vi återkommer med mer information.

English:

We are still waiting for the labresults and we ask for your patience. We ask that you continue to boil your tap water until further notice. Thank you for your patience.

--------------------------------------------------------------

Uppdatering 2019-03-09 kl.08.30

Ledningen är nu reparerad och vi har börjat öppna ventilerna för att koppla på vattnet. Det kan dröja ett tag innan vattnet når din fastighet. Notera att efter ett arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner. Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet, detta är helt ofarligt. Är vattnet "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet. 

Kokningsrekommendation

Vi ber dig nu att koka vattnet till mat och dryck fram till att vi får ett godkänt resultat på våra vattenprover. OBSERVERA: Denna rekommendation gäller för hela Knivsta kommun och samtliga fastigheter som är anslutna till det kommunala dricksvattnet. Ett första provresultat kommer under söndagen. Vi kommer då att informera om detta via Facebook, vår hemsida samt via vår SMS-tjänst.

Läs mer här om hur vattnet ska kokas!

Vi ber om ursäkt för det besvär detta orsakar.

Uppdatering 2019-03-08 kl.21.00

Nu har vi stängt alla ventiler, vattnet är därmed avstängt för samtliga fastigheter i Knivsta kommun som är anslutna till det kommunala dricksvattnet. Det kan dröja ett tag innan du märker att du inte får något vatten i kranen eftersom ledningarna inte töms direkt.

Våra kollegor från Norrvatten sätter nu igång reparationsarbetet, som kommer att pågå hela natten.

Vi påminner om att vi utfärdat en kokningsrekommendation av dricksvatten till mat och dryck, efter reparationsarbetet. Denna rekommendation gäller tills dess vi fått provresultat från laboratoriet. Dessa väntas under söndagen. Läs mer här om hur vattnet ska kokas!

Tack återigen för ditt tålamod!

-----------------------------------------------------

Uppdatering 2019-03-08 kl.15.55

Två vattentankar finns utplacerade i Knivsta kommun för invånare, utöver de som allokerats för de kommunala verksamheter. Dessa finns placerade på Centralvägen 13 vid Kolgrillen samt Gredelbyvägen 128 vid Circle K. Var god se kartan nedanför.

Vi ber att våra kunder i mesta möjliga mån bunkrar vatten för eget bruk, då tillgången är begränsad i vattentankarna. Vi ber om ursäkt för det besvär detta medför. 

OBSERVERA: Vattenavstängningen gäller hela Knivsta kommun och samtliga fastigheter som är anslutna till det kommunala dricksvattnet.

Tappställe för drickvatten Knivsta, Centralvägen

Tappställe för drickvatten Knivsta, Circle K

-------------------------------------------

Uppdatering 2019-03-07 kl.19.15

Vi vill påminna om den planerade vattenavstängningen den 8 mars till och med den 9 mars mellan kl.21.00- ca 09.00. Observera att när vattnet sedan kopplas på, kan det dröja innan vattnet når din fastighet. 

Det kommer att finnas två tappställen lokaliserade i Knivsta utöver de som är allokerade till kommunala verksamheter. Var dessa är lokaliserade, publiceras på vår hemsida på eftermiddagen fredagen den 8 mars.

Eftersom vattnet i tankarna är begränsat kan vi inte garantera att alla får vatten från tanken. Vi ber därför att du tappar upp extra vatten hemma inför avstängningen och i den mån det går, även för den tid då kokningsrekommendationen råder.  

Vi tackar för ditt tålamod.

In English:

We would like to remind you that there is planned cut in tap water from the council March 8 and March 9 between 9pm and 9am. Please be advised that once the water valves are opened, there might be a delay before it reaches your taps.

There will be two extra water tanks allocated to the public, where these are situated will be published on our website tomorrow Friday  March 8 in the afternoon.  We ask that you store water during the maintenance work as well as during the time we have issued the recommendation to boil your tap water.

Thank you for your patience.

----------------------------------------

Roslagsvattens dricksvattenleverantör Norrvatten behöver åtgärda en läcka på sin ledning. Detta innebär att vattnet kommer att behöva stängas av natten mellan fredag och lördag den 8-9 mars mellan kl. 21.00-09.00 för samtliga fastigheter anslutna till det kommunala dricksvattnet. Vi beklagar den olägenhet som avstängningen medför.

Under avstängningen kommer vattentankar att finnas tillgängliga primärt för de kommunala verksamheter som behöver detta. Vi ber att övriga att tappa upp vatten i förväg. Glöm inte att det under den här tiden inte går att spola i toaletten. Spara därför vatten i exempelvis hinkar för att hälla i toaletten.

Kokningsrekommendation

Efter arbetet med att reparera ledningen, rekommenderar vi boende i Knivsta att koka sitt vatten som ska användas till mat och dryck. Denna rekommendation gäller till dess vi får tillbaka provresultat på de vattenprover vi tar efter reparationsarbetet. Vår förhoppning är att kunna kommunicera ett preliminärt resultat under söndagen den 10 mars.

Läs mer här om hur vattnet skall kokas

Efter arbetet

Efter ett arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner. Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet, detta är helt ofarligt. Är vattnet "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet.

Tack för ditt för tålamod!

Vidare information

Information uppdateras här på hemsidan och på Facebook till exempel om vattentankarnas placering samt när provresultaten delges. Vi använder även vår sms-tjänst för att nå ut till så många som möjligt.Om du inte får sms från oss, kan det bero på att ditt telefonnummer inte är registrerat på fastigheten. Du kan enkelt kontrollera och redigera dina uppgifter i registret genom att klicka på länken nedanför.

Här kan du kontrollera/ändra dina uppgifter

Här kan du läsa mer om tjänsten

Frågor och svar angående avstängningen hittar du här

------------------------------------------------------

English version

Due to maintenance work, there will be a planned cut in tap water supply for the whole municipal of Knivsta, on the night between the 8th to the 9th of March, between 9 pm and 9 am. We apologise for the inconvenience caused.

During the maintenance work, there will be water storage tanks available, primarily for municipality services. Please be advised to store tap water for personal use during this time. This includes water to flush the toilet.

Recommendation to boil tap water

After the maintenance work, we recommend that you boil the tap water used for drinking and cooking. This recommendation applies up until the test results are returned from the laboratory. We expect a preliminary result on Sunday the 10th of March.

After the maintenance work

After the maintenance work, you may notice that the tap water has brown tinted colour. This is due to rust that comes loose. This is harmless. You may also notice a white colour to the tap water. This is due to micro bubbles carrying oxygen. To get rid of the micro bubbles and/or the brown tinted water, please flush the taps for a minute or two.  

 ---------------------------------------------------

Frågor och svar kring vattenavstängningen

Varför stänger ni av vattnet?
Norrvatten har upptäckt en vattenläcka på Norrvattens huvudledning. Roslagsvatten är inte involverad i lagningen av vattenläckan.

Vem är Norrvatten, är det inte ni som förser Knivsta med vatten?
Norrvatten är vår drickvattenleverantör, det är de som renar vattnet som tas från Mälaren. Stockholm Vatten och Avfall är också en av våra dricksvattenleverantörer i Ekerö kommun.

Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall ser till att vi får vatten till Roslagsvattens kommuner, därefter tar Roslagsvatten över driften och underhållet av ledningar till de som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet.

Varför rekommenderar ni att koka vattnet?
När dricksvattenledningar har varit trycklösa finns det en risk att det kommer in bakterier. Därför rekommenderar vi att man kokar sitt vatten. Naturligtvis spolar vi ledningarna efter ett arbete och det gör även Norrvatten.

Kan man borsta tänderna, diska och duscha i vattnet?
Okokt dricksvatten kan användas till att:

• laga mat

• tvätta händer och ansikte

• duscha, men se till att små barn inte sväljer av vattnet. Undvik att bada.

• spola toaletten

• diska i maskin på högsta temperatur (använd torkprogrammet) eller för hand (låt disken torka innan den används)

• tvätta kläder

• städa och rengöra ytor

• vattna blommor

Kokt dricksvatten ska användas till att:

• laga mat som inte ska kokas eller värmebehandlas över 100°C

• blanda med saft eller andra drycker

• brygga kaffe eftersom kaffebryggare inte värmer dricksvattnet tillräckligt för att döda bakterier

• göra is

• skölja frukt, sallad och grönsaker som inte ska kokas

• borsta tänderna

När hävs kokningsrekommendationen?
Prover tas på flertalet punkter i kommunen och dessa prover ska sedan odlas för att se om det finns bakterier i vattnet. Olika bakterier växer olika snabbt, det är därför svårt att säga exakt när en kokningsrekommendation kan hävas. Vår förhoppning är att kunna kommunicera ett preliminärt resultat under söndagen den 10 mars.

 

Kan jag spola i toaletten?

Det kan fungera en eller två gånger beroende på hur mycket vatten som finns i rören till fastigheten. Ta höjd för att kunna hälla vatten i toaletten efter det att du har använt den. Med andra ord, tappa upp vatten i exempelvis hinkar om möjligt.

Jag har känt mig dålig efter att druckit vattnet utan att koka det, vad ska jag göra? 

Känner du dig sjuk är det viktigt att du kontaktar 1177 Vårdguiden.
 

Efter arbetet

Efter ett arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner. Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet, detta är helt ofarligt. Är vattnet "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet.

Följ arbetet

2019-03-13 09:30
Arbete avslutat