Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 19.00

Vattenprovresultaten från Sätterfjärden godkända

  • Rapporterat: tors, 2019-08-15 10:06
  • Plats: Österåker
  • Status: Arbete avslutat
  • Kontakt:

Uppdatering 2019-08-27

De nya vattenprovresultaten tagna i Sätterfjärden är godkända, därmed hävs avrådan från bad i fjärden.

Tack för ditt tålamod!


Uppdatering 2019-08-22

De första preliminära provsvaren visar en förbättring av vattenkvaliteten och nya vattenprover har tagits. Vi måste därför tyvärr  fortfarande avråda från bad i Sätterfjärden.

---------------------------------------------------------

Uppdatering 2019-08-21

Just nu väntar vi på provsvar tagna under måndagen i Sätterfjärden. Vi avråder fortsatt från bad.

Vi beklagar återigen det inträffade.

---------------------------------------------------------

Vi avråder från bad i Sätterfjärden på grund av ett utsläpp av orenat avloppsvatten.  Kommunen har tagit vattenprover för analys av badvattenkvaliteten. Svar väntas inom ett par dagar. Vi uppdaterar hemsidan så fort vi har mer information. Vi beklagar det inträffade.

Vad ska jag göra om jag har badat i vattnet?

Vi vet fortfarande inte om utsläppet har påverkat badvattenkvaliteten. Men för säkerhetens skull, avråder vi dig från bad och duscha av dig om du redan har hunnit att ta ett dopp.

Vad ska jag göra om jag har råkat få i mig av vattnet?

Avvakta och se om du känner av något. Vi vet fortfarande inte om utsläppet har påverkat badvattenkvaliteten. Om du inte känner dig kry, kontakta 1177 Vårdguiden.

När vet jag att jag kan bada igen?

Så fort vi har fått positiva svar på vattenproverna kan man bada igen. Detta kan ta några dagar.

Händer sådana här utsläpp ofta?

Nej, det gör det inte. I det här fallet hade larmet på pumpstationen gått sönder samtidigt som en driftstörning inträffade.

Vi har inte fått någon information, har ni verkligen kommunicerat detta?

Vi har kommunicerat så brett vi kan. Vi kontaktade medier direkt, Österåkers kommun som gick ut i sina kanaler, skickade ut sms (till boende som skulle kunna använda privata badplatser) till de områden som ligger närmast samt lade upp information på vår hemsida. Kommunen har även satt upp informationen på badplatserna.

Vad får ett utsläpp av den här storleken för konsekvenser för miljön och människors hälsa?

Det första störningarna är de som kan drabba de som badar i vattnet. Följande information är från Havs- och vattenmyndigheten:

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Ur miljösynpunkt är det framförallt näringsämnena fosfor och kväve som bidrar till övergödning och organiskt material som påverkar tillgången på syre och kan orsaka syrebrist. Vidare kan det säkert ha kommit ut en del skräp som ibland spolas ner i toaletter.

Vi kommer att se över och tillsammans med tillsynsmyndigheten besluta om ev ytterligare åtgärder för att minska konsekvenserna av det inträffade.

Vad gör Roslagsvatten för att det här inte ska hända igen?

Först och främst behöver vi se hur detta kunde inträffa, genomföra en orsaksanalys och sedan tar vi fram en åtgärdsplan.

Vi jobbar ständigt med förbättringar och detta kommer således bidra till att ytterligare förbättra vår verksamhet. Under de senaste åren har en rad insatser vidtagits som har tryggat driften av våra över 220 pumpstationer, men tyvärr inträffar det ändå händelser som denna. 

Det förekommer att pumpstationer bräddar av olika anledningar att det kommer extrema flöden till stationen, att pumpar eller styrning inte fungerar eller strömavbrott för att nämna några. Men det händer inte ofta. Vintern 2017 genomförde Eon ett omfattande elarbete som medförde en bräddning från samma station, trots vidtagna åtgärder med slambilar som sög upp vatten. Under ett kraftigt skyfall i kombination med strömavbrott bräddade stationen också 2014.


SMS-utskick

Ett sms har skickats till de fastigheter som berörts. Om du inte får sms från oss, kan det bero på att ditt telefonnummer inte är registrerat på fastigheten. Du kan enkelt kontrollera och redigera dina uppgifter i registret genom att klicka på länken nedanför.

Här kan du kontrollera/ändra dina uppgifter

Här kan du läsa mer om tjänsten

Följ arbetet

2019-09-04 13:12
Arbete avslutat