Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Kraftigt regn, åsknedslag och omfattande strömavbrott påverkade flertalet pumpstationer - avrådan från bad i Slottskanalen

  • Rapporterat: tors, 2020-05-07 14:30
  • Plats: Österåker
  • Status: Arbete avslutat
  • Kontakt:

Uppdatering 7/5 kl.13.20

På grund av den mindre bräddningen som orsakades av ovädret i måndags, togs vattenprover i Slottskanalen. Provsvaren visar på förhöjda halter av bakterier i vattnet och vi vill därmed avråda från bad i kanalen. Nya prover har tagits idag.

Vi återkommer när halterna åter är på godkända nivåer.

Vi beklagar detta.

-------------------------------------------------

Kraftigt regn, åsknedslag och omfattande strömavbrott påverkade flertalet pumpstationer i Österåkers kommun. Personal skickades ut för att säkerställa driften av ca 35 pumpstationer.

Vädret samt strömavbrottet resulterade i en bräddning i en brunn invid Trälhavsvägen, där en mindre del av flödet bräddade under cirka 30 minuter.

Vi beklagar djupt det inträffade.

Vad är en bräddning?

Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som kan ske vid kraftiga regn eller strömavbrott. Det är en säkerhetsfunktion för avloppssystemet för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna blir överfulla.

Händer bräddningar ofta? 

Det förekommer att pumpstationer bräddar av olika anledningar att det kommer extrema flöden till stationen, att pumpar eller styrning inte fungerar eller strömavbrott för att nämna några. Men det händer inte ofta. 

Vad får ett utsläpp för konsekvenser för miljön och människors hälsa?

I detta fall var det en liten bräddning och som späddes ut fort och åt olika håll beroende på väderleken. Följande information är från Havs- och vattenmyndigheten om du har badat i vatten som är orenat:

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Ur miljösynpunkt är det framförallt näringsämnena fosfor och kväve som bidrar till övergödning och organiskt material som påverkar tillgången på syre och kan orsaka syrebrist. Vidare kan det säkert ha kommit ut en del skräp som ibland spolas ner i toaletter.

Hur ser Roslagsvatten på reservkraft?

Vi utreder frågan om reservkraft för utsatta pumpstationer sedan tidigare och avser att installera reservkraft på de tre större pumpstationerna kring Sätterfjärden.

Reservkraft har funnits sedan lång tid tillbaka och Roslagsvatten har och har haft reservkraft på vissa anläggningar. Vi har i några fall tagit bort reservkraft på någon anläggning som blivit gammal och där vi inte sett behov av att ersätta med ny utrustning.

Eftersom reservkraft inte löser alla orsaker till bräddningar görs alltid en prioritering och bedömning om risk och konsekvens för att besluta om vilka förebyggande åtgärder som ska genomföras.

Elnätet är relativt stabilt i Österåker, men trots detta, inträffar ibland strömavbrott av olika anledningar. Därför finns det inte så många anläggningar med reservkraft i kommunen idag. Med anledning av klimatförändringarna, utsätts elnätet för större påfrestningar vilket gör att vi har börjat att prioritera upp behovet av reservkraft.

Vad gör Roslagsvatten nu?

Vi åker runt till pumpstationer och säkerställer driftkapaciteteten samt utreder vad som skedde under måndag eftermiddagen för få fram en konsekvensanalys.

Följ arbetet

2020-08-20 11:22
Arbete avslutat