Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Viktig information om arbete med avloppsanslutningarna i Margretelund!

  • Rapporterat: mån, 2020-07-13 14:11
  • Plats: Åkersberga
  • Status: Arbete avslutat
  • Beräknat slutdatum: fre, 2020-07-24 16:00
  • Kontakt:

Vissa fastigheter i Margretelund kommer att beröras och beträdas flertalet gånger med anledning av inventering av kommunens ledningar.  Arbetet kommer att utföras i området vardagar mellan 8.00 -18.00 vecka 29-30.

Personalen kommer inte behöva komma in i ert hus/lägenhet/lokal så ni behöver ej vara hemma när undersökningen sker.

Personalfrån Roslagsvatten AB, iförda Roslagsvattens arbetskläder och försedda med ID,   kommer att kontrollera och inventera era avloppsanslutningar till kommunens ledningar. Syftet med denna undersökning är att minska belastning av regnvatten och dränvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Tillskottsvatten medför en stor och onödig miljöbelastning samt en risk för översvämning av källare.

För att effektivt undersöka era anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm.
Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Inför ledningsinventeringen ber vi er att göra följande:
  • Fyll på alla vattenlås som finns inomhus, oftast är det de golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns brunnar i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fyll på dessa genom att spola eller slå i lite vatten. Detta görs för att undvika rök inomhus.
  • Vi ber er också att före inventeringen startar ta fram och frilägga de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar för dagvattnet som finns på tomten.

Tänk på att era uppsamlingsbrunnar kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken.

Brunnarna finns där för att man då och då skall kunna rensa dem. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och detta kan medföra fuktskador på fastigheten.

Vi hoppas inte att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna skall vålla er några besvär. Tänk på att detta arbete görs i syftet att se till att ledningarna fungerar och klarar av de stora mängder regn som idag kan uppstå.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till VA-utredningsgruppen:

VAutredningar@Roslagsvatten.se     

Stefan Andersson: Telefon nr: 08-540 835 86
Pablo Schröder: Telefon nr: 08-580 209 85

Så här kan det se ut när vi inventerar ledningar.
Bild på hur det kan se ut när Roslagsvatten inventerar dagvattenledningar

Följ arbetet

2020-07-24 16:23
Arbete avslutat