Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny avfallstaxa från 1 januari 2021

  • Rapporterat: tis, 2020-11-24 14:36
  • Plats: Ekerö
  • Status: Arbete avslutat
  • Beräknat slutdatum: lör, 2020-12-12 18:00
  • Kontakt:

Från och med den 1 januari 2021 höjs avfallstaxan inom Ekerö kommun.

Avgiften är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift:

  • Grundavgiftens storlek beror på om du har sommar- eller helårsabonnemang. I grundavgiften ingår ett passerkort till Skå återvinningsstation, en miljöbox och gröna påsar för insamling av ditt matavfall.
  • Den rörliga avgiftens storlek beror på hur stort sopkärl du har och hur ofta det töms.

Läs mer på sidan om avgifter, regler och abonnemang här.

Följ arbetet

2020-12-12 18:00
Arbete avslutat