Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi mäter mängden coronavirus i avloppsvatten

  • Rapporterat: mån, 2021-05-03 09:29
  • Plats: Österåker
  • Status: Arbete pågår
  • Kontakt:

Som ett led i att hjälpa kommunerna att få mer underlag kring smittspridning av Covid har Roslagsvatten börjat lämna in prov på avloppsvatten från våra större reningsverk.

Mängden coronavirus som hittas i avloppsvatten ger en indikation på hur smittspridningen är i samhället och kan därmed ge mer information om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Proverna skickas till SLU i Uppsala som genomför analyserna.

Reningsverken som ingår i provtagningen är Knivsta, Blynäs, (Vaxholm),  Ekebyhov, (Ekerö) och Margretelund.

Provtagningen ingår i ett projekt som heter CRUSH Covid, mer information om projektet finns på https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/

Följ arbetet

2021-05-03 09:36
Arbete pågår