Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inventering av dag- och spillvattenanslutningar i Knivsta

  • Rapporterat: fre, 2021-06-04 12:37
  • Plats: Knivsta
  • Status: Arbete pågår
  • Kontakt:

Under vecka 23 till och med vecka 25 i området runt Särstabadet kommer Svapipe AB på uppdrag av Roslagsvatten att inventera fastigheternas dag- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar. Fastigheterna kommer att beröras och beträdas flertalet gånger med anledning av inventering av kommunens ledningar.  Arbetet kommer att utföras i området vardagar mellan 8.00 -18.00.

Ett brev har skickats ut till berörda fastighetsägare. 

Personalen kommer inte behöva komma in i ert hus/lägenhet/lokal så du behöver inte vara hemma när undersökningen sker. 

Syftet med denna undersökning är att minska belastning av regnvatten och dränvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Tillskottsvatten medför en stor och onödig miljöbelastning samt en risk för översvämning av källare.

För att effektivt undersöka era anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera.
Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Vi beklagar eventuella besvär.

Bild på SVAPIPEs process när de inventerar dagvattenledningar 

Följ arbetet

2021-06-07 10:08
Arbete pågår