Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brännbackens ÅVC

Öppettider: Idag 10.00 - 16.00

Inventering av dag- och spillvattenanslutningar i Österåker

  • Rapporterat: tis, 2021-07-27 10:27
  • Plats: Österåker
  • Status: Arbete pågår
  • Kontakt:

Under vecka 33 till och med vecka 36  kommer Pollex AB på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dag- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i området Båtstorp/Prästgården. 

Fastigheter i området kommer att beträdas flertalet gånger med anledning av inventering av kommunens ledningar. Arbetet kommer att utföras i området vardagar mellan 8.00 -18.00. Ett brev har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Personalen kommer inte behöva komma in i fastigheten så du behöver inte vara hemma när undersökningen sker. Syftet med denna undersökning är att minska belastning av regnvatten och dränvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Tillskottsvatten medför en stor och onödig miljöbelastning samt en risk för översvämning av källare.

För att effektivt undersöka dina anslutningar används teaterrök som är helt ofarlig. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera.Skulle den komma in i fastigheten, är det bara att vädra ut.

Följ arbetet

2021-08-24 10:31
Arbete pågår