Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inventering av avloppsanslutningar i Träkvista

  • Rapporterat: ons, 2021-09-01 10:11
  • Plats: Ekerö
  • Status: Arbete pågår
  • Beräknat slutdatum: fre, 2021-10-01 16:00
  • Kontakt:

Svapipe AB kommer på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dagvatten-anslutningar till kommunens ledningar området kring Träkvista. Dagvatten är till exempel vatten som kommer från nederbörd och rinner av tak, nerför gator och parkeringsplatser.

Varför görs inventeringen?

Syftet med inventeringen är att minska belastning av regnvatten och dränvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Tillskottsvatten medför en stor och onödig miljöbelastning samt en risk för översvämning av källare.

Arbetet kommer att utföras i området vardagar mellan cirka kl. 08.00 - 18.00 och din fastighet kommer under den här tiden att beträdas flertalet gånger. Du behöver inte vara hemma under den här tiden då personalen inte behöver komma in i själva huset/lägenheten.

 

Hur går det till?

Under inventeringen används så kallad teaterrök som är helt ofarlig. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar mm. Skulle röken komma in i fastigheten, är det bara att vädra ut.

Bild på SVAPIPEs process när de inventerar dagvattenledningar

Inför arbetet ber vi dig att:

  • Fylla på alla vattenlås som finns inomhus, oftast är det de golvbrunnarna som inte alltid används (inklusive brunnar i källare, garage och pannrum). Detta görs för att undvika rök inomhus.
  • Om möjligt frilägga de brunnar som ev. finns på tomten.

Tveka inte att höra av dig skulle du ha några frågor eller om du vill närvara vid inventeringen. Vill du närvara, ber jag dig att kontakta oss i god tid innan.

Roslagsvatten:
Pablo Schröder Telefon nr: 08-580 209 85
eller via mejl pablo.schroder@roslagsvatten.se

SVAPIPE:
Fredrik Olsson Tel. 0705-98 30 61
Flutra Tahiraj Tel. 0705-98 30 82

Följ arbetet

2021-09-01 10:20
Arbete pågår