Österåker

Försenad sophämtning i Österåker

Rapporterat: Tue, 2022-04-05 12:04
Plats: Vaxholm och Österåker
Status: Arbete avslutat

Snön fortsätter att skapa problem i sophämtningen. Vi beklagar detta och arbetar för att soporna ska hämtas så fort som möjligt. 

Har du inte fått soptunnan tömd enligt ordinarie schema ber vi dig låta soptunnan stå kvar för tömning.


Vi uppmanar väghållaren eller ansvarig för vinterunderhåll av de vägar vår entreprenör inte har kunnat hämta på att ringa Roslagsvatten när det sandat så vår entreprenör kan ge hämtning en till försök.

Vägar som inte fått sopor hämtade idag:


Österåker, Ljusterö

•    Kårnäs
•    Staveström
•    Stenviksvägen
•    Efter bommen på Östra Lagnövägen
 

Information till väghållare

Tack för att du som är väghållare ser till att snöröja och halkbekämpa vägarna som sopbilen ska ta sig fram på. Tänk på att halkbekämpa ut till kanterna av vägen eftersom sopbilen är bredare än privata fordon.

Tack för hjälpen och visad förståelse!