Vallentuna

Störningar för gång- och cykeltrafik i Kragstalund Östra

Rapporterat: Fri, 2021-11-12 15:11
Plats: Vallentuna
Status: Arbete avslutat

Vi kommer att påbörja ett renoveringsarbete som påverka främst gång- och cykel trafik från Bylevägen och ned mot Zetterlunds väg. Cykelvägen kommer vara avstängd under perioden 15 november till 17 december. Trafiken kommer ledas om under tiden. 

Vi beklagar eventuella besvär.