Ekerö
Vaxholm
Österåker

Utebliven sophämtning

Rapporterat: Fri, 2022-01-21 07:01
Plats: Vaxholm
Status: Arbete avslutat

På grund av halka har ett antal fastigheter inte fått sina sopor hämtade. Vi beklagar detta och arbetar för att soporna ska hämtas så fort som möjligt. 

Har du inte fått soptunnan tömd enligt ordinarie schema ber vi dig låta soptunnan stå kvar för tömning.

Fastigheter som berörs:

Ekerö

Koltorp/varggrind

Säbyvikskullen

Säbyviksvägen 6 10 12

Nora bruk 17-27

Sångasäbyvägen 215, 221-229

Nora

Kalvtäppevägen

Frälsegårdsvägen

Sätuna 8

Bodavähen 5

Vaxholm

Isterbergsvägen  6, 5A, 8, 10, 11, 14A, 16

Husholmsvägen  1, 3A, 3B, 5, 4, 8, 10, 9, 11

Ytriumvägen  1A, 2, 1B, 4, 3, 6, 8, 10, 7

Ytterbyvägen  28, 30, 32

Källvägen  5, 6, 7

Österåker

Rödbosundsvägen 8-18 & 15-27

Sabelbacken

Harneskvägen

Margretelundsbacken
 

Information till väghållare

Tack för att du som är väghållare ser till att snöröja och halkbekämpa vägarna som sopbilen ska ta sig fram på. Tänk på att halkbekämpa ut till kanterna av vägen eftersom sopbilen är bredare än privata fordon.

Tack för hjälpen och visad förståelse!