Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxa och bestämmelser

Täbys VA-taxa beskriver vad fastighetsägare som nyttjar allmänna vattentjänster i Täby ska betala för dessa.

Länk till Täby kommuns VA-taxa

ABVA Täby, 2009.pdf