Taxa och bestämmelser

Täbys VA-taxa beskriver vad fastighetsägare som nyttjar allmänna vattentjänster i Täby ska betala för dessa.

Länk till Täby kommuns VA-taxa

Missing media item.