Bild på brygga med rep

Vatten och avlopp

Taxa och bestämmelser

Under hösten 2023 fastställer respektive fullmäktige VA-taxan för 2024. Den nya taxan är satt utifrån ett ekonomiskt läge där räntor och den höga inflationen har påverkat kostnaderna. Den nya taxan kommer att börja gälla från och med 1 januari 2024. 

Varför justeras VA-taxan?

VA-verksamheterna får enligt lag inte gå med vinst utan vi måste varje år justera taxorna för att finansiera de behov som finns i att bibehålla och utveckla våra anläggningar. Roslagsvatten arbetar hela tiden proaktivt med våra anläggningar för att använda varje krona på rätt sätt för hela VA-kollektivet.

Höjda taxor 2024

De nya taxorna i respektive kommun speglar ett läge där hela VA-sektorn har drabbats av högre räntor och kostnader. VA-system är en investeringstung sektor där både inflation, höga material- och kapitalkostnaderna väger tungt. Därtill kommer högre energipriser som en faktor.

En fördjupningssida om bakgrunden till de höjda taxorna finns här

Dela sidan via e-post