Bild på dike

Dagvatten

Tips och råd om dagvatten

 • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall istället för på gatan. Dessa har reningsanläggningar som tar hand om partiklar och farliga ämnen såsom olja och tungmetaller. Tvättar du bilen på gatan eller en asfalterad uppfart rinner det smutsiga vattnet istället ned i dagvattenbrunnar och sedan ut i närmaste sjö eller vattendrag. Om du ändå vill tvätta bilen hemma, ställ den på gräsmattan där vattnet kan infiltrera och använd biologiskt nedbrytbara produkter.
   
 • Dagvatten från parkeringsplatser, uppfarter och liknande bör renas och oljeavskiljas till exempel genom att luta den hårdgjorda ytan mot en gräsyta eller annan genomsläpplig mark.
   
 • Låt inte gamla bilar stå kvar på tomten där de rostar och droppar olja. Uttjänta bilar ska tas omhand på bilskroten.
   
 • Kör mjukt så minskar förorenings mängden från slitage på däck, dubbar, bromsbelägg och vägens asfalt. Även mängden föroreningar från avgaser minskar. Välj gärna dubbfria däck om du har möjlighet.
   
 • Släng inte fimpar och annat skräp ute på gator och torg. Använd pappers korgar eller ta med skräpet hem. Plocka upp bajset efter din hund.
   
 • Om du behöver använda bekämpnings- medel, överväg att använda naturliga alternativ. Det finns många husmors knep med vanliga hushålls- produkter som kan användas med framgångsrikt resultat. Miljöskadliga bekämpningsmedel kan många gånger undvikas.
 
 • Gödsla inte din trädgård mer än vad som behövs. Dosera gödselmängden enligt tillverkarens rekommendationer. Växterna tar inte upp mer näring än de behöver och överflödigt gödsel läcker då ut från trädgården. Dessutom kan för mycket gödsel ge en negativ effekt på växtligheten.
   
 • Töm aldrig cement, betong eller liknande i rännstensbrunnarna. Överbliven cement och betong är bättre att tömma ut på gräsmattan så att det stelnar och kan lyftas bort. Tvätt- vatten från tvätt av ytor utomhus töms företrädesvis ut på en gräsmatta på tomten där det kan infiltrera i marken. Farligt avfall såsom till exempel färg och lösningsmedel ska alltid lämnas till en miljöstation eller annan anvisad plats.
   
 • Undvik takmaterial, fasadbeklädnad eller annat byggnadsmaterial som förorenar dagvattnet genom till exempel korrosion.
   
 • Om du ska tömma din pool till kommunens dagvattennät så måste du tänka på att avklorera vattnet först. Detta kan ske till exempel genom att låta poolvattnet stå några dagar utan klor tillsats. Tänk på att tömma poolen långsamt så att det inte skapar problem nedströms med ett alltför stort flöde. Töm i första hand poolen till grönytor på tomten och i andra hand till din egen dag- vatten ledning. Om du leder vattnet direkt till kommunens gata eller brunn så måste du vara noga med att flödet inte skapar problem, till exempel genom erosion på kringliggande markytor.
   
 • Du kan göra egen inspektionsfilmning av dina ledningar. Du kan hitta mer information här. Var alltid noga med att ta referenser.

Här hittar du ytterligare information om hantering av dagvatten: 

Dela sidan via e-post