Bild på dike

Dagvatten

Tomtens planering

Tomtens planering påverkar hur dagvattnet rinner.

För att undvika översvämningar på grund av att regn eller smältande snö rinner in i huset via källartrappan eller garagenedfarten, finns det några saker du kan tänka på när du planerar din tomt:

  • Valla in garagenedfart och källartrappan
  • Bygg tak över källartrappan
  • Se till att regn och smältande snö leds bort från huset
  • Se till att marklutningen från huset följer rekommenderade 15 cm på 3 m

Tänk på att du inte ska öka risken för översvämning för din granne genom avledning av dagvatten från din tomt. Ta hand om ditt dagvatten på egen tomt så långt som möjligt och avled sedan till allmänt dagvattennät, om sådant finns där du bor.

Dela sidan via e-post