Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anläggningsavgift

När Roslagsvatten byggt ut en förbindelsepunkt för VA till fastigheten kommer ni att få en faktura på anläggningsavgiften.

Kostnaden för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet är en engångsavgift som betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna.

Storleken på avgiften bestäms i kommunfullmäktige i respektive kommun.

Tillsammans med fakturan skickar vi även ut en VA-anslutningskarta med förbindelsepunktens placering. Det är först när anläggningsavgiften är betald som ni får koppla in er på de kommunala ledningarna.

Efter inkoppling ska ni meddela Roslagsvatten samt beställa tid för vattenmätarmontering. Om mätning inte kan ske kommer ni faktureras en schablonavgift som normalt är dyrare än ett abonnemang med vattenmätare.

Tänk på att det är bara Roslagsvatten som får öppna och stänga servisventilerna.

Om ni har frågor eller behöver förtydligande vad som gäller för just er fastighet, kontakta oss på 08-540 835 00 eller via e-post info@roslagsvatten.se