Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anläggningsavgiften höjs i Vallentuna kommun

Vallentuna kommun växer. Det kräver investeringar i den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.  Roslagsvatten tjänar inte pengar men måste täcka kostnaderna som uppstår i samband med att fler hus byggs i kommunen. Därför höjs anläggningsavgiften i kommunen med 5 procent från och med den 1 januari 2019.

VA-taxan i Vallentuna kommun är uppdelad på en brukningsavgift (dvs det vatten och avlopp som fastigheten använder sig av varje dag) och en anläggningsavgift (dvs den avgift som Roslagsvatten tar ut för att säkerställa att fastigheten kan ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppsanläggningen). Det är bara anläggningsavgiften som höjs.

Avgifterna i VA-taxan ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att bygga ut VA till en fastighet i Vallentuna kommun. Nedan följer några beräkningsexempel för en fastighet bebyggd med ett enbostadshus (kostnad inkl. moms):

Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

 

Fastighetsstorlek

Ny taxa 2019 [kr]

800 m2 *

249 900

1200 m2

277 620

2000 m2

333 060

3000 m2

402 360

4000 m2

402 360

Småhus som ansluter vatten och spill

 

Fastighetsstorlek

Ny taxa 2019 [kr]

800 m2

204 225

1200 m2

226 401

2000 m2

270 753

3000 m2

326 193

4000 m2

326 193