Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biltvätt

Det mest miljövänliga du kan göra är att tvätta din bil i en automattvätt, eller för hand på en tvättplats vid en fordonstvätt. Då renas tvättvattnet genom olje- och slamavskiljare innan det släpps till avloppsreningsverket.

Biltvätt

Näst bäst är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ner i marken. Föroreningar bryts nämligen ner snabbare i mark än i vatten. Om du tvättar bilen på en gräsmatta eller en grusplan, så använd inte avfettningsmedel. Ta istället såpa. Det funkar lika bra!

Tvättar du bilen direkt på gatan rinner det ner tungmetaller, olja och andra föroreningar i dagbrunnarna som sedan rinner ut i sjöar och vattendrag - helt i onödan.

Tips när du tvättar bilen

  • Tvätta bilen i en automattvätt eller vid en fordonstvätt
  • Använd miljömärkta produkter. Såpa fungerar utmärkt.
  • Använd så lite avfettning som möjligt.
  • Vaxa bilen några gånger per år, då blir den inte smutsig lika snabbt.
  • Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation! Dessa ämnen är skadliga både för naturen och för mikroorganismerna i reningsverket.