Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gärdesvägen

Vi kommer nu att bygga ut ledningsnätet för vatten och avlopp till nya lägenheter som byggs på Gärdesvägen och i samband med VA-ledningsnätet byter vi även ut befintliga dagvattenledningen som är i dåligt skick till.

Arbetet är från korsningen på Centralvägen - Gärdesvägen upp till korsningen Vårvägen – Gärdesvägen.

Arbetet är uppdelad i två ertappar där första etappen börjar under V.20. Detta medför att vi behöver stänga av delar av Gärdesvägen under en begränsad tid och måste leda om trafiken.