Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kårevägen

Projektet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Kårevägen har återupptagits efter att kommunen fått en dom i mark- och miljödomstolen om att behoven ska vara tillgodosedda senast år 2021. Roslagsvatten har påbörjat en dialog med Kårsta Rickeby Samfällighet S2 för åtkomst till vägområdet för entreprenaden. Ledningsutbyggnaden kommer att anpassas efter befintliga förutsättningar där vägområdet är en stor påverkande faktor. Parallellt pågår arbete med framtagning av förfrågningsunderlag för att till hösten gå ut för upphandling. Målsättningen är att kunna påbörja utbyggnaden så fort tjälen släpper år 2020 och ha ett driftsatt system till hösten.

Mer ingående information kommer att framföras på informationsmötet som planeras att hållas den 3/9 kl 18:30 i Kårstaskolan, Bergsjövägen 1, Kårsta. Inbjudan till berörda fastighetsägare har skickats ut via post. Här hittar du inbjudan

Informationsmötet är en del av Vallentuna kommuns Öppet hus för Kårsta och Ekskogen. För mer information om Öppet hus vänligen se Vallentuna kommuns hemsida: https://www.vallentuna.se/karsta-ekskogen